تهویه تونلی سالن مرغداری

تهویه تونلی سالن مرغداری :  در اکثر مناطق گرم و خشک از سیستم طولی یا همان تونلی استفاده می شود. طوری که هواکش ها در جداره عرضی و دریچه در روبروی آن قرار می گیرد. و فرق عمده این مدل با مدل عرضی، گرد و غبار و گاز آمونیاک و نیز عوامل بیماری زا در تهویه عرضی مسافت کمتری را نسبت به تونلی می بایست طی نماید.

تهویه تونلی سالن مرغداری در اکثر مواقع به شکل نادرست و غیر اصولی در کشور ما انجام می گیرد. و حتی المقدور سلیقه ای و بدون محاسبه فنی صورت نگیرد.

همانطور که می دانید از مهمترین نکات در تهویه مناسب در سالن، آن است که قبل از رسیدن هوا به مرغان از نظر دما، رطوبت  و میزان اکسیژن بسته به نیاز مرغان مکفی باشد. و سپس هوا به محیط سالن وارد شود.

در تهویه تونلی و یا تهویه عرضی، نیاز هر کیلو گرم یک مرغ زنده، 5 متر مکعب هوای تازه با دما و رطوبت و همچنین اکسیژن کافی می باشد.

تهویه تونلی سالن مرغداری

یکی از مهمترین نکات قابل توجه در مرغداری، که همه مرغداران نیز اشتباه می کنند این است که در فصول سرد مخصوصا در شب در ساعات 4 یا 5 صبح، وقتی هوا به شدت سرد می شود. اینلت ها و دریچه های سالن به دلیل سرما بسته می شوند.

این عمل کم کم محیط داخل سالن را آلوده و گاز مونوکسد کربن را افزایش می دهد و تلفات در طیور از مرغان ضعیف شروع و شدت می گیرد به همین منظور مرغدار برای حفظ دما و سرد نشدن، هواکش ها را خاموش و عمل تهویه را متوقف می کنند. که این امر به شدت به افزایش آلاینده و آلودگی هوا تاثیر می گذارد.

 

نکات مهم در تهویه تونلی سالن مرغداری :

جریان هوا با سرعت 120 متر در دقیقه

فاصله کم هواکش نسبت به هم ( کاهش نقطه کور )

محاسبه بر اساس حداکثر گرما و حداکثر وزن مرغ

برای کاهش انرژی در برخی اوقات از تعداد کمی هواکش استفاده شود و مابقی خاموش باشند

اگر از وسایل گرمایشی استفاده می شود  بایست د رمقابل هواکش ها قرار گیرد

در گرما از سیستم مه پاش یا پد سلولوزی استفاده شود

عدم استفاده از کرکره ( کاهش قدرت تهویه )

طول سالن حداکثر 60 متر در غیر این صورت در میانه سالن بایستی هواکش قرار گیرد

محاسبه هواکش و اینلت در تهویه تونلی سالن مرغداری :

محاسبه تعداد هواکش مرغداری و تعداد و اندازه اینلت ها در تهویه تونلی کمی متفاوت است زیرا حتما سرعت پرتاب باد در این سیستم بایستی به 120 متر در دقیقه برسد تا تهویه به بهترین شکل انجام گیرد. که البته لازم به ذکر است موارد دیگری در محاسبه هواکش نیاز می باشد از جمله :

بیشترین وزن پرنده

سرعت هوا

ابعاد سالن

بیشترین تعداد پرنده

ظرفیت فن

ظرفیت اینلت و هواده ها

 

برای محاسبه تعداد فن مرغداری و پنجره اینلت چند روش وجود دارد که ساده ترین آن در سیستم تهویه تونلی در زیر شرح داده شده است.

سالنی به ارتفاع 4 و عرض 9 متر در اختیار داریم. پس :

سطح مقطع سالن در سرعت مجاز می شود                    4*9*120=4320

ما 4320 متر مکعب در دقیقه نیاز به هوادهی داریم. اگر بخواهیم این سالن را به هواکش 140*140 مجهز کنیم . می دانیم ظرفیت ای فن 735 متر مکعب  در ساعت می باشد پس :     4320/735=5.87

با این حال ما نیاز به 6 هواکش 140*140 در این سالن نیازمندیم.

اگر در این سالن 10000 مرغ به وزن 2 کیلو گرم داشته باشیم میزان مورد نیاز هوا در یک ساعت برابر است با :

همانطور که گفته شد برای هر کیلو گرم از مرغ نیازمند 5 تا 7 متر مکعب هوا در ساعت نیازمندیم. پس داریم :

10000*2*5=100000 ما نیاز به 100000 متر مکعب در ساعت به هوا برای مرغ دو کیلو گرمی داریم. و با تقسیم این عدد به توان هواکش 140*140 می توان تعداد را مشخص نمود .100000/44000=2.27

تعداد هواکش مورد نیاز 3 عدد می باشد.

یرای محاسبه اینلت با فرض اینکه وزن هر مرغ به دو کیلو گرم برسد پس 10 متر مکعب هوا و 6 سانتی متر مربع اینلت نیاز است. پس داریم :          6*100000=600000  سانتی متر مربع یا 60 متر مربع

با داشتن توان هر اینلت می توان به تعداد آن نیز دست یافت.