تهویه عرضی سالن مرغداری

تهویه عرضی سالن مرغداری :یکی از عوامل پایین بودن بهرو برداری در قیاس با معیار های روز دنیا، پایین بودن سطح دانش و اهمیت ندادن به تهویه مناسب در مرغداری هاست.

سه عامل اساسی در تهویه که باید مورد بررسی قرار گیرد عبارت است از :

تهویه مناسب

کنترل دما

میزان رطوبت

تهویه مناسب : برای انتقال و خارج کردن گرد و غبار و همچنین آلاینده ها و ورود هوای تازه به یک تهویه مناسب نیازمندیم.

کنترل دما : باید بدانیم زمانی یک دما ایده ال است که طیور بهترین تولید و کمترین واکنش و استرس را دارا باشند که معمولا دمای 21.1 سانتی گراد می باشد.

میزان رطوبت : بهترین و مناسب ترین درصد رطوبت برای مرغان رطوبت 60 تا 70 درصدی می باشد تا بیشترین مقاومت را در مقابل باکتری ها داشته باشند.

مهمترین عوامل رشد و پرورش طیور :

آب سالم و تمیز

تغذیه مناسب و با کیفیت

تهویه مناسب

دمای ایده ال

رطوبت کافی

نور مناسب

تجهیزات (آبخوری و دانخوری متناسب با سن مرغ)

بهداشت و نظافت

ایجاد مشکل در هر کدام باعث تولید کم و بهره برداری پایین از این صنعت می باشد. در این جا ما به تهویه مناسب و اهمیت آن در این صنعت می پردازیم.

انواع تهویه :

تهویه طبیعی

تهویه عرضی

تهویه طولی یا تونلی

تهویه از کف

تهویه از سقف

سالن مرغداری 

 تهویه عرضی سالن مرغداری  :

معمولا تهویه عرضی سالن مرغداری در مناطق گرمسیر و دارای آب و هوای گرم انجام می گیرد. در این سیستم از تهویه، عرض سالن از نکته حائز اهمیت می باشد که بهترین اندازه عرض سالن از 8 تا 12 متر می باشد.

در این سیستم پنجره اینلت یا هواده ها در دیوار جانبی (طول) نزدیک 30سنتی متری سقف نصب می شوند. و هواکش و فن های آکسیال در بدنه مقابل آن نصب می گردند.

در مناطق سرد رایج است که فن ها در دیوار جانبی در ارتفاع کم بر روی دیوار راه اندازی شوند اما در مناطق گرم معمولا هواکش ها بر روی سقف نصب و راه اندازی می شوند.

اندازه و نوع و همچنین محل قرار گرفتن هواکش مرغداری و پنجره اینلت به شرایط آب و هوایی منطقه بسیار بستگی دارد.

لازم به ذکر است در نصب دریچه ها و اینلت ها و در مقابل هواکش ها، نبایست این دو دقیقا در مقابل و روبروی هم قرار گیرند زیرا در این صورت نقاط کور تشکیل شده که تهویه مناسب در آن انجام نمی گیرد.

همانطور که گفته شد سه عامل اصلی دما، رطوبت، و تهویه مناسب از شروط اصلی یک جابه جایی و انتقال هوای خوب می باشد.

به همین منظور در تهویه عرضی برای شکل گیری یک رطوبت و دمای مطلوب باید فن ها با توجه شرایط هوا توسط تایمر یا ترموستات تنظیم شود.

سیستم تهویه عرضی سالن مرغداری

معایب سیستم تهویه عرضی سالن مرغداری:

کم شدن اکسیژن مورد نیاز و عدم جبران آن

تخلیه نشدن کامل گاز های آلوده

عدم رطوبت کافی و یا عکس آن (خیس و تر شدن بستر)

میزان مصرف سوخت بالا برای تنظیم دما

عدم یکنواختی هوا در کل سالن

 

با وجود همه این  معضلات، با کنترل مکرر و تنظیم و تعیین دمای مناسب و اتوماتیک بودن هواکش ها در جهت مقدار رطوبت می توان از همه ی این مشکلات جلوگیری عمل آید پس نقش فن در تهویه عرضی بسیار بسیار مهم است.