تولیدی آبخوری اتوماتیک بزرگ مرغداری

تولیدی آبخوری اتوماتیک بزرگ مرغداری، انواع آبخوری را مخصوص مرغداری های بزرگ تولید می کند. استفاده از آبخوری، کار آب دهی به طیور را آسان کرده است.
آبخوری مرغداری، وسیله رایج و بسیار مهم هر مرغداری است. در انتخاب آبخوری مرغداری باید شرایط و ظرفیت تولیدی را در نظر گرفت.
آبخوری اتوماتیک بزرگ که توسط تولیدی های مجرب ساخته می شود؛ برای مرغداری های با ظرفیت بالا مناسب است. همچنین برای پرورشگاه های بزرگ مرغ، ترجیحاً باید از آبخوری اتوماتیک استفاده کرد. زیرا این آبخوری ها در هنگام خالی شدن، به خودی خود پر می گردند. فقط کافی است؛ با یک شیلنگ آنها را به شیر آب وصل کنیم.