خریدار پنجره اینلت سالن مرغداری

خریدار پنجره اینلت سالن مرغداری، پرورش دهندگان طیور می باشند. پنجره اینلت را می توان در انواع مرغداری های حرفه ای و نیمه حرفه ای به کار برد.
پنجره اینلت در اصل، دریچه ای برای تهویه هوا می باشد؛ که مخصوص سالن های مرغداری طراحی و ساخته شده است. این وسیله به میزان بسیار بالایی توسط مرغداران خریداری شده و از پرفروش ترین تجهیزات مرغداری بازار است.
پنجره اینلت، قادر است؛ سیستم تهویه ای مدرن با قابلیت فوق العاده برای مرغداری ها ایجاد کند. به همین دلیل است؛ که اغلب سالن های مرغداری صنعتی، نیمه صنعتی، حرفه ای و نیمه حرفه ای، خریدار این محصول می باشند.