شرکت سازنده آبخوری جامبو مرغداری

شرکت سازنده آبخوری جامبو مرغداری آبخوری ها را به صورت اتوماتیک تولید می کنند و در بازار ها با قیمتی متفاوت تر در معرض فروش قرار می دهند.
آبخوری جز تجهیزات ضروری در هر سالن مرغداری است و اگر مورد مذکور وجود نداشته باشد آبدهی جوجه ها دچار مشکل می شود.
آبخوری جامبو آبخوری بسیار پیشرفته است که به صورت اتوماتیک کار می کند و در سالن های مرغداری نیمه صنعتی به مصرف می رسند.
آبخوری های جامبو مرغداری با توجه به میزان تقاضای بالایی که در بازار ها دارند توسط شرکت های سازنده به طور عمده آماده فروش می شوند.