هواکش های مرغداری، نقش اساسی ای بر تهیه هوای درون این مکان ها دارد. به دلیل متراکم بودن جای مرغ ها و همچنین بوی زیادی را که آن ها تولید می نمایند، نیاز است که از دستگاه های هواکش استفاده کرد. این گونه از دستگاه ها که به فن هم مشهور هستند، کاربردهای زیادی را دارا می باشند و عموماً در گوشه و کنار نصب می گردند.

پد سلولزی یکی از واسطه های سرمایش تبخیری محسوب می گردد که در سیستم های با راندمان تبخیری بالا مورد استفاده قرار می گیرد.
پد سلولزی از ورقه های نازک منظم و موج دار از جنس سلولز با خاصیت تر شوندگی زیاد ساخته شده و به هم پیوند خورده اند.
همچنین به وسیله مواد شیمیایی ضد خوردگی اشباع شده اند که در مقابل تجزیه شدن و فاسد شدن نیز محافظت می شوند.

دریچه اینلت یا دریچه هوای ورودی قابل تنظیم جزء مدرن ترین و به روز ترین روش ها برای یکنواخت نمودن دمای داخل سالن مرغداری و تهویه مناسب آن است.
پنجره های اینلت از ورود حشرات به داخل مرغداری ها جلوگیری می کند و میزان هوادهی سالن را تنظیم می کند این پنجره می تواند به سنسور هوشمند متصل شده و عملکرد اتوماتیک در زمان مشخص را داشته باشد.