تهویه عرضی سالن مرغداری

تهویه عرضی سالن مرغداری :یکی از عوامل پایین بودن بهرو برداری در قیا…
تهویه در مرغداری

تهویه در مرغداری

تهویه در مرغداری : هر چقدر مرغدار در تهویه هوای داخل سالن اصولی …
هواکش مرغداری

هواکش مرغداری

هواکش مرغداری :تهویه و تخلیه هوا در سالن های صنعتی مرغداری از ا…

تهویه سالن مرغداری

/
مرغ از خوراکی هایی است که امروزه به وفور مورد استفاده قرار می گیرد به همین دلیل پرورش دهندگان زیادی در این عرصه فعالیت می کنند تا بتوانند پاسخگوی نیاز بازار باش