شرکت سازنده هواکش سقفی مرغداری

شرکت سازنده هواکش سقفی مرغداری با استفاده و به کارگیری روش های علمی و فنی بهترین نمونه از این وسیله را تولید می نماید.
شرکت سازنده هواکش، نوعی از آن را که سقفی نامیده می شود برای سالن های مرغداری طراحی نموده است. هواکش ها از جمله وسایل برقی است که در این مکان ها نصب می شوند و نقش مهمی در پاکسازی و تصفیه هوای محیط بر عهده دارند.
به منظور استفاده بهینه از این تجهیزات لازم است تا سالن های مرغداری مجهز به سیستم های برق در حد نیاز باشند و در مواقع قطع برق نیز دارای برق اضطراری برای تامین روشنایی لازم باشند.