فروشنده پنجره اینلت ورودی هوا مرغداری

فروشنده پنجره اینلت که باعث می شود هوای ورودی مرغداری با هوای داخلی مرغداری مخلوط شود، انواع مختلفی از تجهیزات مرغداری را نیز عرضه می کند. پنجره اینلت دارای قابلیت تنظیم می باشد.
فروشنده پنجره اینلت ورودی هوا مرغداری، این نوع پنجره را در ابعاد مناسبی جهت نصب در مرغداری ها عرضه می کند. به دلیل تهویه مناسب سالن مرغداری با استفاده از پنجره اینلت ورودی هوا، بهره وری نیز افزایش می یابد.
فروشنده پنجره اینلت با در نظر گرفتن این که این نوع پنجره باعث تنظیم سرعت هوای ورودی به سالن می شود، آن ها را در رنگ های مختلفی ارائه می کند.
پنجره اینلت که در مرغداری ها دیده می شود با فاصله های مشخصی از هم نصب می شوند. پنجره ورودی هوا که نام دیگر آن پنجره اینلت می باشد باعث می شود که دمای درون مرغداری همیشه مرطوب باقی بماند. استفاده از این نوع پنجره ها باعث صرفه جویی در انرژی می شود.