قیمت انوع ته خط ایتالیایی مرغداری

قیمت انواع ته خط ایتالیایی مرغداری در بازار ها با قیمت انواع ته خط ایرانی متفاوت می باشد و قیمت این تجهیزات دستخوش عوامل بسیاری هستند.
ته خط از جمله صنایع مورد نظر در مرغداری های کوچک و بزرگ سطح کشور هستند که در انواع متفاوت در معرض معاملات قرار می گیرند.
ته خط علاوه بر این که در کارخانه های تولیدی ایرانی به طور عمده آماده فروش می شوند شرکت های بازرگانی بسیاری این تجهیزات را از طریق گمرک وارد خاک ایران می نمایند.
قیمت انواع ته خط ایتالیایی مرغداری در بازار ها گران تر است از نمونه های ایرانی زیرا این ته خط ها هزینه گمرک و حمل و نقل را متحمل می شوند.