سیستم تهویه سالن مرغداری

تهویه سالن مرغداری در بهبود و کیفیت پرورش طیور تاثیر بسزایی دارد. سیستم های تهویه گوناگونی برای سالن های مرغداری وجود دارد که با توجه به اقلیم و شرایط سالن ها به کار گرفته می شوند.

سیستم های تهویه سالن مرغداری

سیستم های تهویه برای سالن ها با توجه به شرایط سالن های مرغداری متفاوت می باشد. هر یک از این تهویه ها متناسب با سالن و امکانات موجود و کارایی مناسب آن به کار گرفته می شوند.

در سیستم تهویه عرضی، هواکش ها و هواده ها در دیوار عرضی سالن نصب شده از این رو تهویه تهویه به صورت عرضی صورت می پذیرد. این سیستم مناسب برای سالن هایی است که دارای عرض کم (8  تا 12) می باشند. در این سیستم باید در نظر داشت که هواکش ها و هواده ها روبروی هم نباشند.

در سیستم تهویه طولی، دریچه های ورودی هوا در انتهای یک طرف سالن و هواکش ها در طرف مقابل آن در انتهای سمت دیگر قرار می گیرند. این سیستم برای سالن هایی با طول کمتر از 60 متر مناسب می باشد. اگر بخواهید از این سیستم در سالن هایی با طول بیشتر از 60 استفاده نمایید باید دریچه های ورودی هوا را در وسط سالن و هواکش ها را در دو طرف انتها و سر سالن نصب نمایید.

تهویه سالن مرغداری

سیستم تهویه سقفی بیشتر در مناطق گرم مورد استفاده قرار می گیرد، در این سیستم هواکش ها در سقف و ورودی هوا در دیواره ها قرار می گیرد.

در سیستم تهویه فن جت از کانال های پلاستیکی که بر روی آن سوراخ هایی وجود دارد و هوا در آن دمیده می شود استفاده می نمایند.

در تهویه در سالن های دو طبقه هواکش ها در طبقه پایین سالن نصب شده و ورودی ها در طیقه بالا نصب می شوند. در این روش هوای آلوده حاوی گاز آمونیاک و سایر گازهای آلاینده به طور مستقیم توسط هواکش ها خارج می شود.

انواع سیستم تهویه سالن مرغداری

به طور کلی  تهویه در سالن های مرغداری به سه شیوه زیر صورت می پذیرد

 • تهویه طبیعی
 • تهویه مصنوعی با فشار منفی
 • تهویه مصنوعی با فشار مثبت

در تهویه های طبیعی از دریچه های سقفی یا پنجره در سالن استفاده می شود. به طور معمول از این نوع تهویه ها در سالن هایی که درارای عرض کم بوده و همچنین جریان باد در آن ها وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد. در تهویه مصنوعی با فشار منفی از مکنده هوا استفاده شده، که خروج هوا موجب ورود هوای تازه به سالن می شود. تهویه مصنوعی با فشار مثبت موجب ورود هوا توسط دمنده ها به درون سالن ها می شود، که این هوا می تواند گرم یا سرد باشد.

تهویه سالن مرغداری

انواع سیستم های تهویه سالن های مرغداری

 • تهویه عرضی
 • تهویه طولی
 • تهویه سقفی
 • تهویه فن جت
 • تهویه در سالن های دو طبقه

تولید کنندگان سیستم تهویه سالن مرغداری

تولید کنندگان گوناگونی در کشور به تولید اجزا و ابزار و تجهیزات مورد استفاده در سیستم های تهویه ای که در سالن های مرغداری به کار گرفته می شوند، می پردازند. شرکت مرغخانه یکی از تولید کننده های هواکش که در سیستم های تهویه مورد استفاده قرار می گیرد، می باشد. این هواکش ها در ابعاد استاندارد و با کیفیت مطلوب به بازار عرضه می شوند.

تهویه سالن مرغداری

ویژگی های انواع سیستم تهویه سالن مرغداری

هر یکی از انواع سیستم های تهویه دارای ویژگی گونگونی می باشند، که با توجه به این ویژگی ها برای سالن های مرغداری همراه شده اند. ویژگی های معمول سیستم ها استفاده از ابزارهای هوادهنده یا مکنده یا استفاده از دریچه های ورودی هوا یا استفاده از پنجره اینلت برای ورود هوا با ساختارهایی که بتوانند در مجموع تهویه مناسبی را برای سالن های مرغداری که به کار گرفته شده اند، به همراه داشته باشند.

اجزاء سیستم تهویه سالن مرغداری

 • هواکش مرغداری
 • فن سیرکوله
 • پد سلولزی
 • پنجره اینلت